Leveringsvoorwaarden
Voor de levering van onze diensten hanteren we de leveringsvoorwaarden opgesteld vanuit de Uneto-VNI. We onderscheiden leveringsvoorwaarden voor consumenten en zakelijke relaties.
Via onderstaande links kunt u kosteloos de desbetreffende leveringsvoorwaarden downloaden.

Consumenten:
Algemene voorwaarden voor consumenten.
Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis.

Zakelijke relaties:
Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB 2007)